• Wolfert Dalton: Aantrekkelijke woonwijken van Rotterdam

Anno 1962: Wolfert Dalton

Locatie: Argonautenweg 55

Een nieuwe tijd

De jaren 60
Na de tweede Wereldoorlog begon de tijd van de wederopbouw van het land. In de jaren vijftig heerste nog de ‘spruitjesgeur’ in het hard werkende conservatieve Nederland, maar in de jaren zestig ging het roer om: popfestivals, minirokjes en lang haar bepaalden het straatbeeld. De ‘babyboomers’ van na de oorlog braken met het conservatisme van hun ouders en gingen links stemmen. Ze wilden milieubescherming en emancipatie. Ze hadden meer vrije tijd en meer geld dan hun ouders om dingen te kopen. Luxe spullen als TV en de auto werden in gebruik genomen. Kinderen moesten weer naar school, en steeds meer mensen kregen onderwijs. Het gevolg was dat Nederland meer werd opgeleid en dat standenverschillen verwaterden.

 

Nieuwe naoorlogse woonwijken 110 Morgen en Schiebroek Zuid.
Nieuwe naoorlogse woonwijken 110 Morgen en Schiebroek Zuid.

Nieuwe woonwijken
Als compensatie van het woningverlies in de oorlogsjaren moesten er snel veel nieuwe woonwijken worden gebouwd. Belangrijk uitgangspunten waren de wijkgedachte en de oriëntatie op licht, lucht en ruimte. In plaats van de vooroorlogse gesloten bouwblokken ging men over op open strokenbouw.. Dat had als gevolg dat de bebouwing niet langer de ruimte begrensde, maar er middenin stond, met als consequentie dat de woningen geen duidelijke voor- en achterkant meer hadden en de privé tuinen plaats maakten voor gemeenschappelijke tuinen. De ruim opgezette groene nieuwbouwwijken met hun modern ingerichte woningen waren een ongekende luxe voor jonge gezinnen, die tot dan toe vaak moesten inwonen bij hun ouders. Maar ook oudere stadsbewoners, die gewend waren aan de krappe, donkere woningen in de vooroorlogse stad verhuisden graag naar de nieuwe woonwijken van Hillegersberg en Schiebroek.

Schoolgebouwen
Door de explosieve toename van het aantal kinderen en de verdere uitbreiding van de leerplicht was er een enorme behoefte aan nieuwe schoolgebouwen. Door beperkte financiële middelen en de noodzaak zo snel mogelijk zo veel mogelijk scholen te bouwen werd systeembouw ontwikkeld. De school werd steeds meer een centrale rol in de maatschappij toegedicht, wat tot uiting kwam in een open architectuur met veel glas en een centrale, goed zichtbare plek in de wijk.

Toen de babyboom van na de oorlog doorstroomde naar het voortgezet onderwijs ontstond daarin vanaf de jaren 60 een explosieve groei. Met de invoering van de Mammoetwet en de introductie van de brugklas werd de toegang tot het voortgezet onderwijs gedemocratiseerd en kwam er een einde aan het ‘standenonderwijs’ met de ambachtsschool, mulo en hbs/gymnasium. Voortgezet onderwijs betekende meer maatwerk in de scholenbouw. Ook in Hillegersberg en Schiebroek zijn fraaie voorbeelden van moderne scholen voor voortgezet onderwijs gebouwd, zoals de huidige Wolfert Daltonschool uit 1962. De losse paviljoens met lokalen over twee verdiepingen en de verbindende glazen gang verbeelden het geloof in licht, lucht en ruimte voor de leerlingen. Met het volwassen worden van het omliggende groen is die beleving nu mooier dan ooit.

contentmap_plugin